Bli medlem

Medlemskap i Vennelaget for Bø Prestegard i 2017

Kontingenten / medlemskapen betyr svært mykje for Vennelaget og for arbeidet med prestegarden.

Vi er takksame for hjelp til medlemsverving.

Kontingenten er uendra: kr. 250 for enkeltpersonar, kr. 400 for husstandar og kr. 500 for lag og organisasjonar.

Det er svært viktig at namnet på medlemmen / medlemmene kjem fram på giroen / nettbanken.

Kontonummeret til Vennelaget er: 2630 30 08534

Betal til:

Vennelaget Bø Prestegard
v/ Per Fostervoll
Hesteskoen 1, 3801 Bø
3801 BØ i TELEMARK

Har de e-post adresse, er det fint om de sender ho til

anne.moe@internova.no

Som medlem i Vennelaget for Bø Prestegard får du 20% avslag på leige av rom i prestegarden.

Kontaktpersonar når det gjeld utleige er:
Ingebjørg Nordbø, mobil: 456 10 366 e-post: immanord@gmail.com

Bli medlem i Vennelaget.


    EnkeltpersonHusstandOrganisasjon