Styret for Vennelaget

Leiar: Helga Sannes Marthinsen
Nestleiar: Anne Lise Gunnerud
Kasserar: Jan Lepperød
Skrivar: Margit Ryen Steen
Styremedlem: Olav Mandt

Varamedlemmer:
Anne Bjørg Wormsen
Johnny Hofsten

Liv Aasmundsen

Olav Solberg

Valnemnd:
Per Fostervoll
Walborg Krosshaug

Rune Zeylon

Revisor: Nikolai Boye