Styret for Stiftinga

Styret for Stiftinga

Leiar: Audun Østtveit
Nestleiar: Nikolai Boye
Skrivar: Margit Lahus
Økonomikontakt: Anne Moe
Styremedlem: Borgar Torbjørn Kaasa

Torgeir Heiberg Larsen er kasserar, men ikkje med i styret.

Varamedlemmer:
1. Olav Solberg
2. Lidvin Dyrrdal
3. Anne Lise Gunnerud

Rekneskapsførar: Torgeir Heiberg Larsen

Valkomite:
Ingebjørg Nordbø – leiar 2019
Trude Lindgren -2017 – 2019
Roar Snippen – 2018 -2020.