Kunstnarane 2021

Gro Mukta Holter

Oslo
Gro Mukta Holter er utdanna frå kunsthøgskolen i Oslo, hovudfag/ master i 2002 / 2004.

Ho er målar, grafikar, teiknar og har erfaring med offentleg utsmykking og installasjonar, samt ei rekke designprosjekt – internasjonalt og nasjonalt.

Har vunne mange prisar og er kjøpt inn av t.d. Stortinget, Norsk Tipping og Høyskolen i Oslo.

Har vore med på ei rad utstillingar, både kollektive og separate,   

Tematikken i hennar arbeid er ofte relatert til biologi, identitet , hukommelse, minne og mellommenneskelege relasjonar.

Kunstnaren følgjer ein figurativ- og handverksmessig tradisjon, men løyser gjerne opp motiva med uventa vendingar.

I kunstnarskapet regjerer ein gjennomgåande sterk koloritt.  

Medlem av:

NBK (Norske Billedkunstnere), BOA (Billedkunstnere i Oslo og Akershus)                                                                                                                    
LNM ( Landsforeningen av Norske Malere)

Det er 1. gong Gro Mukta Holter stiller ut i Bø prestegard.

Grete Skoe


Utdanning:

Dekoratørfagskole i Danmark, Kunst og handverkskolen i Oslo, Statens ped. Lærarhøgskole i forming, Eidaskolen i grafikk, kurs ved norske grafikarar.

Har vore med på ei rad utstillingar, både kollektive og separate.

Skoe er kjøpt inn av m a: Telemarks fylkeskommune, Bø kommune, Bø kunstforening, Nome kommune og sjukehuset i Telemark.

Arbeidsform:

Teikning med kol, blyant eller pastell.

Vidare arbeider kunstnaren med grafikk, for tida litografi.

Ho målar hovudsakeleg med akryl.  

Hennar arbeid handlar i første rekke om å ta tak i ein følelse, ei stemning.

Naturen betyr mykje for kunstnaren. Ho ser former og komposisjoner over alt. Målet er ei enkel uttrykksform.

Medlem av:
BIT (billedkunstnere i Telemark), NBK (Norske billedkunstnere) og Tegnerforbundet.

Eige atelier: Atelier Skoe

Det er 2. gong Grete Skoe stiller ut i Bø prestegard.

Tor- Arne Moen

Notodden
Målar, grafikar og forfattar med atelier på Notodden sidan 1992. Har utdanning frå kunsthøyskolen i Bergen

Måleria er kjenneteikna med figurativ teknikk og tykke lag av måling i lag på lag og grove strøk med varierande penselbreidde.

Moen jobbar som regel i seriar over eit tema. I to periodar frå 2004 – 2012 og frå 2017 og framover jobba han med ei nostalgisk tilnærming til måleria med utgangspunkt i gamle svart -kvitt albumfotografi som støtte for auga. Men betraktaren ser at bilda er laga i vår tid.
Hans mest sette måleri er 170 små kvadratiske bilde med kvar sin særeigne  hestehov.

I 1996 bygde Moen opp ein verkstad for fargetresnitt i samband med atelieret i Hydro Notodden næringspark. Verkstaden blei bygd opp etter modell frå Terje Grøstad sin tresnittverkstad på Nutheim i Telemark.

Som grafikar er Moen oftast opptatt av den samme motivkretsen som i måleria. Tresnitta er kjenneteikna med svært mange plater og ein rustikk struktur som ikkje er heilt ulikt den vi finn i måleria. Tresnitta ber preg av at det er lagt ned eit stort og tidkrevande arbeid i utskjeringa av platene og sjølve trykkeprosessen. Han brukar rundt ein månad på eitt enkelt motiv. Når opplaget er trykt, krev dei mange laga med trykksverte ei tørketid på minst ein månad.

Moen har vore med på ei rad utstillingar.
Medlem av:
Norske Bildende kunstnere, Den Norske Forfatterforening og Norske Grafikere.

Har mottatt fleire stipend, m a BKH kunstnarstipend,  NBK stipend og norsk illustasjonsfonds stipend.

Kjøpt inn av m a: NRK- fjernsynet, Skien sjukehus og fleire norske kommunar.

Har hatt utsmykkingsoppdrag så som Alex Sushi (Oslo og København), Goosen skole i Stavanger, Lyngbakken sykehjem og Skien kommune.

Opnar nytt galleri, galleri Grette, i Notodden sentrum

Det er 1. gong Tor-Arne Moen stiller ut i Bø prestegard.

Evelyn Refsahl,

Vallset, Stange

Filtmakar.                                                                                                                                                Har yrkesskole og kurs på Bergenholz Reklameskole.
Ull og toving blei vegvalet.

Det finst ikkje utdanning i faget, men det er mogleg å tileigne seg kunnskap av anerkjente kunstnarar/ utøvarar i inn- og utland.                                                              

Refsahl har sjølv halde ei rekke kurs om ull og toving, både her i landet og i utlandet.                                                                                                                                         

Refsahl har sjal blant spesialitetane.

Sjala blir laga i teknikken nunofilt, merinoull blir tova inn i silke. Sjala varmar, sjølv om dei er lette og luftige.
Designen varierer stort.                                                                                                              
Har verkstad og Galleri/butikk – Elle- Villa

Har vore med på ei rad utstillingar, både her i landet og i utlandet.

Medlem i:

  • Norske Filtmakere
  • Norske modister og hattedesignere
  • Husflidshåndverkerne Innlandet, Norges husfl.l.
  • Filteforeningen Grima
  • International Feltmakers Association

 Det er 2. gong Evelyn Refsahl stiller ut i Bø prestegard.

                                                                                        Produkta er prisa.

Martha Bjelland Bø


5-års utdanning ved HIT, avd. Notodden. Utdanninga inkluderer ei årseining i teikning/bilde og ei årseining i keramikk.

Starta Ardeo keramikk i 2005.

Kunstnaren arbeider i steingods og lagar glasuren sjølv. Ho brukar reine oksydar.

Produkta er i hovudsak dreia koppar, skulpturar og fat.  
Alle koppane kan vaskast i oppvaskmaskin.

Bjelland Bø er sentral når det gjeld montering av kunstutstillingane i Bø prestegard.

Stiller ut for 7. gong i prestegarden. Har vore med frå starten i 2008.

                                                                                        Produkta er prisa.

Anne-Mari Vardenær Syre

Stathelle

Etter å ha jobba som kjemiingeniør sidan 1975, starta ho si eiga glashytte, Glassblåseriet i 1999.

Arbeidmetode:
Glaset blir smelta over natta ved 1220 grader. «Smeltet» på 1160 grader blir blåse og forma til objekt. Ho prøver å få fram brytinga i glaset. Ein måte for å få dette til på, er ved å krakelere, raskt å utsette glaset for vatn, for så å varme opp igjen og forme vidare.
Nokre gonger inkluderer ho metall og bobler for å få fram ønska effekt.
Glaset blir så etsa eller sandblåst for å få fram ei silkeaktig overflate og effekten som kjem mellom blankt og matt.

Syre vil gjerne vere til stades i folk sin kvardag, så ho lagar glas folk bruke kvar dag, og glas folk kan ha glede av.

Ho blei antatt på Østlandsutstillinga tidlegare i år og enda gjevare enn det var det å ta mot utstillinga sin kunstpris.

Syre var representert med 3 objekt med namnet PINGO. PINGO blei seinare kjøpt inn av Kode, eit av Nordens største museum for kunst, kunsthandverk, design og musikk i Bergen.

PINGO er inspirert av permafrosten og konsekvensane det vil få for miljøet dersom han tinar og miljøskagelege gassar slepp ut. Oppbygginga i glaset visualiserer prosessen som utspelar seg under overflata.

Medlem av:

Norske Kunsthandverkere.

Det er 4. gong Anne- Mari Vardenær Syre stiller ut i Bø prestegard

                                                                          Produkta er prisa.