Schübelers hager

Vi har ei hagegruppe i Vennelaget for BøPrestegard med formål;

Hagegruppa i prestegarden er eit samlingspunkt der ein i tillegg til å jobbe i hagen fokuserer på det sosiale med kaffekos i hagen, hageprat, erfaringsutveksling, bytte av planter og litteratur etc.

Bø Prestegard er med i eit landsomfattande netteverk med navnet Schübelers hager.

Prestegarden har fått støtte frå Schübelers hager som igjen har fått midler av Sparbankstiftinga DnB.

2022 kr 49.500

2023 til 2025 kr 150.000

Her er lenke til omtale av nettverket

Schübelers hager på facebook

Liste over prestegardar med kart.

KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge) tok initiativet til Schübelers hager.

Sitat fra omtale av KVANN:

Medlemmene deler flere hundre forskjellige vekster gjennom foreningens årlige årbok og høstkatalogen. KVANN er ikke en frøbedrift. Medlemmene forventes å tilegne seg kunnskap om plantene de adopterer for så å kunne reproduserer dem og dele videre i framtiden (men, støttemedlemmer er også velkomne!). Arbeidet organiseres gjennom såkalte plante- og temalaug som både styrer og kvalitetssikrer arbeidet.