Hagegruppa

Vi har ei hagegruppe i Vennelaget for BøPrestegard med formål;

Hagegruppa i prestegarden er eit samlingspunkt der ein i tillegg til å jobbe i hagen fokuserer på det sosiale med kaffekos i hagen, hageprat, erfaringsutveksling, bytte av planter og litteratur etc.

Bø Prestegard er med i eit landsomfattande netteverk med navnet Schübelers nettverk.

Det er nå 26 prestegardar i nettverket. Her er lenke til omtale av nettverket

Liste over prestegardar med kart.