Arrangement

nov
27
ons
Fugleperspektiv på nye Midt-Telemark kommune @ Bø Prestegard
nov 27@19:00

– Lysbildeforedrag ved Morten Rask Arnesen og Kjell Bitustøyl

Bø og Sauherad kommune slår seg saman til Midt-Telemark kommune frå nyttår av. Det får mange ulike konsekvensar, og det gjev oss eit historisk høve til å sjå med nye briller på Bø og Sauherad som eitt område. Kommunegrensa har aldri vore viktig for fuglane, dei flyg att og fram.

Kan det nye grenslause området skape grobotn for ein ny felles identitet?
Eitt perspektiv kan i alle høve vera å sjå på fuglelivet i den nye kommunen. Kva veit me eigentleg om fuglelivet i Midt-Telemark?
Kva for artar er vanlege, kva for artar er sjeldne?
Har den nye kommunen nokon karakterfuglar?
Kva med fuglelivet i høve til dei ulike årstidene?
Er det store forskjellar mellom Bø og Sauherad?
Har det skjedd endringar frå 1970-tallet og fram til i dag?
Og kan me sjå effektar av klimaendringar?

Dette er nokre av spørsmåla ein vil prøva å gje svar på.
Foredraget med lysbilde vil ta for seg et breitt spekter av artar og setje dei ulike fugleartane i perspektiv i forhold til tid og landskap.

Morten Rask Arnesen (fuglekjennar) og Kjell Bitustøyl (fotograf) har kunnskap om fuglelivet heilt tilbake til 1970-tallet i dei to kommunane.

des
12
tor
Kakebasar i Bøsenteret
des 12@10:00

Kakebasar i Bøsenteret frå kl. 10:00

jan
13
man
Representantskapsmøte i Stiftinga Bø Prestegard @ Bø Prestegard
jan 13@13:54-14:54

Eiga innkalling til stiftarane.

jan
29
ons
Folkeminnesamlaren M. B. Landstad @ Bø Prestegard
jan 29@19:00

Herleik Baklid held foredrag om folkeminnesamlaren M B Landstd

Inngang kr. 120.- (inkl. kaffi/te og heimebakst).

feb
26
ons
Hardingfelespelarar frå Telemark @ Bø Prestegard
feb 26@19:00
Halvor Flatland og Lars Fykerud
Halvor Flatland og Lars Fykerud

Asbjørn Storesund fortel om Gibø-spel, Myllar-spel og Fykerud-spel 

Det blir ei omtale om dei sentrale slåttetradisjonane i Telemark med bilde av gamle spelemenn og med ein del utvalde lydopptak som illustrerer slåttemusikken. Dei eldste tradisjonane vi kjenner i dag, oppstod i Tinn og i Vest-Telemark. Myllarguten og seinare Lars Fykerud fornya telespelet.

I 1880-åra kom konsertspelet, og etter at kappleikane kom rundt 1900, fekk Telemark den eine storspelemannen etter den andre fram til vår tid. Mange av dei gamle danseslåttane blei etter kvart utvikla til musikk på eit høgt kunstnarisk nivå. Eit resymé av dette blir å høyre i Prestegarden.

Inngang kr. 120.- (inkl. kaffi/te og heimebakst).

mar
4
ons
Årsmøte i Vennelaget for Bø Prestegard @ Bø Prestegard
mar 4@19:00

Vanlege årsmøtesaker. Det blir servering og utlodding.

mar
18
ons
Utfordringar fuglane våre møter @ Bø Prestegard
mar 18@19:00

Øyvind Steifetten held foredrag om utfordringar fuglane våre møter i dagens samfunn.

Inngang kr. 120.- (inkl. kaffi/te og heimebakst).

mar
19
tor
Representantskapsmøte i Stiftinga Bø Prestegard @ Bø Prestegard
mar 19@19:00

Eiga innkalling til stiftarane.

apr
22
ons
Avlyst – Songkveld med Anne Theie , Torgeir Hefre og Erling Eriksen @ Bø Prestegard
apr 22@19:00

Inngang kr. 150.- (inkl. kaffi/te og heimebakst).

apr
27
man
Dugnad i hagen
apr 27@17:00-19:00

Raking, luking og  planting.

Fint om de tek med hagereiskap

Servering.