Bli medlem

Medlemskap i Vennelaget for Bø Prestegard

Kontingenten / medlemskapen betyr svært mykje for Vennelaget og for arbeidet med prestegarden.

Vi er takksame for hjelp til medlemsverving.

Kontingenten: Kr 300,- for enkeltpersonar, kr 450,- for husstand,  kr 500,- for lag og organisasjoner.

Det er svært viktig at namnet på medlemmen / medlemmene kjem fram på giroen / nettbanken.

Kontonummeret til Vennelaget er: 2630 30 08534

Betal til:

Vennelaget Bø Prestegard
v/ Jan Lepperød
Lektorvegen 19,
3802 Bø i Telemark

Har de e-post adresse, er det fint om de sender ho til

helga.sannes@gmail.com

Som medlem i Vennelaget for Bø Prestegard får du 20% avslag på leige av rom i prestegarden.

Kontaktpersonar når det gjeld utleige er:
Helga Sannes Marthinsen mobil: 950 33 731 e-post: helga.sannes@gmail.com

Bli medlem i Vennelaget.


    EnkeltpersonHusstandOrganisasjon