Pilegrimsvandring frå Nes kyrkje til Bø gamle kyrkje.

Pilegrimsvandring frå Nes kyrkje til Bø gamle kyrkje.

Vandringa går om Evju bygdetun, Hørte Dampfarveri, Bø Museum og Prestegarden.
Prestegarden har ope for sal av kaffimat  frå kl. 13 – 16.30. Sjå nærare kunngjering.