Utleige

UTLEIGE

Dette kostar det å leige Bø Prestegard

 

1. etg. - frå fredag til søndag: 3000 kr

1. etg. - dag/ kveld, til 22.30 - møte 1000 kr

1. etg. - dag/kveld - selskap 1800 kr

1. etg. - laurdag til søndag 2300 kr

1 stue - dag / kveld, til kl 22.30 500 kr

2 stuer - dag/kveld, til kl. 22.30 800 kr

2 stuer - dag/kveld, selskap/samling 1300 kr

 

Som medlem får du 20% avslag på leiga

 

Pris for leigd hjelp frå Vennelaget: 200 kr / time

 

Ved spesielle arrangement kan vi krevje ekstra for ettersyn.

Leiga inkluderer bruk av kjøkkenet og golvvask.

 

Strykefrie kvite dukar kan du leige for 30 kr pr. duk

Dukar som må strykast/rullast, må du betale 100 kr pr duk for.

 

Romma skal vere rydda og sette i stand etter bruk.

 

Vi har eit godt utstyrt kjøkken med m a middags- og kaffiservise til 80 personar.

 

Arrangement må avsluttast seinast kl. 02.00.

 

Kontaktpersonar når det gjeld utleige i 1. etg. er:

 

Eli Myhre: tlf.: 35951034/95066728, e-post: arne-my2@online.no

 

 

 

Bø Prestegard * mailto:post@boprestegard.no