Om oss

Om oss

Styret for Stiftinga 2017

 

Leiar: Audun Østtveit

Nestleiar: Roar Snippen

Skrivar: Margit Lahus

Økonomikontakt: Anne Moe

Styremedlem: Bjørg Skoe

 

Torgeir Heiberg Larsen er kasserar, men ikkje med i styret.

 

Varamedlemmer:

1. Olav Solberg

2. Jacob Johnny Hofsten

3. Lidvin Dyrrdal

 

Rekneskapsførar: Torgeir Heiberg Larsen

 

Valkomite:

Helge Bjørnfeld-leiar

Ingebjørg Nordbø

Trude Lindgren

Styret for Vennelaget 2018:

 

Leiar: Anne Moe,

Nestleiar: Gerd Verpe

Kasserar: Per Fostervoll

Skrivar: Ingebjørg Nordbø

Styremedlem: Eli Myhre

 

Varamedlemmer:

1. Helga Sannes Marthinsen

2. Kjell Evju

3. Olav Mandt

4. Hildur Rustgaard

5. Bente Saugestad

 

Valnemnd:

Sigrunn Vågslid Haga

Jon Bjones

Svein Sannes Marthinsen

 

Revisor: Nikolai Boye

Bø Prestegard * mailto:post@boprestegard.no