Bli medlem

BLI MEDLEM I VENNELAGET

Medlemskap i Vennelaget for Bø Prestegard i 2017

 

Kontingenten / medlemskapen betyr svært mykje for Vennelaget og for arbeidet med prestegarden.

Vi er takksame for hjelp til medlemsverving.

 

Kontingenten er uendra: kr. 250 for enkeltpersonar, kr. 400 forhusstandar og kr. 5oo for lag og organisasjonar.

 

Det er svært viktig at namnet på medlemmen / medlemmene kjem fram på giroen / nettbanken.

Kontonummeret til Vennelaget er: 2630 30 08534

 

Betal til Vennelaget Bø Prestegard

v/ Per Fostervoll

Hesteskoen 1, 3801 Bø

3801 BØ i TELEMARK

 

Har de e-post adresse, er det fint om de sender ho til

anne.moe@internova.no

 

Som medlem i Vennelaget for Bø Prestegard får du 20% avslag på leige av rom i prestegarden.

 

Kontaktpersonar når det gjeld utleige er:

 

Eli Myhre.: tlf.: 35 95 10 34 / 950 66 728 e-post: arne-my2@online.no

 

Bli medlem i Vennelaget.

 

Fornamn:         Enkeltperson

Etternamn:       Husstand

Adresse:          Organisasjon

Postnr:        

Poststad:    

E-post:      

   

Bø Prestegard mot Bø kjørkje.

Frå Prestegarden mot Bø kyrkje.

Bø Prestegard * mailto:post@boprestegard.no